top of page

Via Dolorosa

”VIA DOLOROSA” er et projekt, der har til formål at give eleverne viden om påskefortællingen. Via Dolorosa betyder ”smertens vej” og refererer til den vej Jesus gik i påsken.

 

Eleverne husker påskebegivenhederne, fordi de selv har gået historien og haft rollen som Jesus, Judas, soldat osv.

En vandring gennem påskens begivenheder.

 

På ruten er der 8 stationer med elevaktiviteter. Alle elever iklædes kostumer (som Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn har), og alle har en rolle med korte replikker og råb. Jesu tilfangetagelse, domsfældelsen, Peters fornægtelse, Simon af Kyrene, vandringen mod Golgatha og meget andet. Vi slutter vandringen i kirken.

 

Alle elever i klasserne deltager aktivt i afviklingen, og dragter, roller og replikker gør vandringen autentisk. Tilmeldte klasser får udleveret materiale med tekster, replikker, tips og idéer til ar bejdet med påskens begivenheder. Man behøver ikke at lære replikkerne helt udenad inden vandringen.

bottom of page