Helgi Daner - da danerne blev kristne

5. - 6. klassetrin

  • 11 timer
  • På skolen

Beskrivelse af service

Vi ligger stadig inde med en del fine eksemplarer af dette værk. Forfatteren Josefine Ottesens historiske roman, Helgi Daner, er inspireret af sagnet om den danske sagnhelt Holger Danske. Eleverne skal med afsæt i Helgi Daners spændende fortælling arbejde med centrale temaer og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark. Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester har i samarbejde med Josefine Ottesen udarbejdet en forkortet udgave af romanen på knap 100 sider, og tilmeldte klasser modtager et klassesæt af fortællingen. Herudover findes der også en hjemmeside til materialet, hvor man bla. finder forfatterens egen indlæsning af bogen. Arbejdet med bogen foregår ved at dele elevernes læsning op i otte afsnit. Efter hvert afsnit holdes et “break”, hvor der arbejdes med forskellige faglige temaer: · Troens betydning i samfundet · Troens betydning for den enkelte · Gud/gudernes verden · Religionsmødet · Slægtens betydning · Ære og skam · Fri og bundet · Danerne som korsfarere Der arbejdes skiftevis med meddigtning ud fra en rollespilsmetode og med mere klassiske aktiviteter. Temaer fra både dansk, kristendomskundskab og historie indgår i arbejdet. Efter arbejdet med romanen sættes der særligt fokus på kristendommens indførelse i Danmark. Klasse: 5. - 6. klassetrin Fag: Kristendomskundskab, historie og dansk Lektioner: 15 lektioner Udbydes hele året (så længe lager haves)

Kontaktdetaljer

21 78 20 44

fskolekirke@gmail.com

5.sal Silovej 8, Frederikshavn, Danmark