Why We Wear

Undervisningsmateriale til indskolingen

  • 4 timer
  • På skolen

Beskrivelse af service

My name is Levi. I am 8 years old. I am from England. I wear a kippah. I like to swim. Sådan begynder én af de fem små fagbøger, hvor forskellige børn, der hver bærer deres religions karakteristiske beklædning, præsenterer sig selv. I projektet møder eleverne børn fra en jødisk, kristen, muslimsk, buddhistisk og sikh baggrund og stifter bekendtskab med religionerne gennem netop beklædningsgenstande, symboler og hellige steder. Undervisningen tager udgangspunkt i en dialogisk læsning af en big book. Alle tekster er på engelsk. Læsningen følges op af dramaøvelser, sang og forskellige små opgaver, der alle har til hensigt at bidrage til elevernes forståelse for kulturelle og religiøse udtryk, som grundlag for respekt for alle mennesker i et moderne samfund. Som afslutning lægges der op til, at klassen laver en lille præsentation af det lærte ved en morgensamling eller en forældreaften. Lærervejledningen giver dig et konkret forslag til, hvordan hver lektion kan gennemføres. Forløbet er fordelt ud over 7 lektioner. Ydermere klæder vejledningen dig fagligt på, så du har den nødvendige baggrundsviden i arbejdet med religionerne. Projektet indeholder: • Lærervejledning • Læs selv bøger på engelsk i klassesæt med seks forskellige bøger i fem eksemplarer hver (30 bøger i alt). • Big book til højtlæsning • Beklædningsstykker Klassetrin: 1.-3. Lektioner: 5-7 Udbydes hele året.

Kontaktdetaljer

21 78 20 44

fskolekirke@gmail.com

5.sal Silovej 8, Frederikshavn, Danmark