top of page

Acerca de

monster_kvadrat.webp

Monstre på spil

Drabelige drager, modbydelige marer og tumpede trolde. Folketroen og
religionerne er fulde af monstre. Men hvorfor er det egentlig sådan? Hvad
kendetegner et monster? Og kan monstrene overhovedet overvindes?


Eleverne skal i dette projekt stifte bekendtskab med ”monstre” fra Bibelen,
den nordiske mytologi og fra den danske folketro, ligesom de også får et
indblik i, at mennesker på tværs af religion og kultur altid har skabt
fortællinger om monstre for at kunne forstå den verden, som de selv er en
del af.


Til projektet har forfatter Morten Dürr sammen med illustrator Julie
Østergaard lavet en fortælling om monstre og mennesker og om frygt og håb.
Fortællingen ledsages af et lydspor, komponeret af Mathias Madsen Munch.
Gennem den æstetiske treklang: fortælling, illustration og musik møder
eleverne sammen med de to børn, Felix og Anna, forskellige monstre, som de
efterfølgende skal arbejde videre med.


Der arbejdes danskfagligt og kristendomsfagligt med de forskellige monstre i
historien. Eleverne får også mulighed for selv at komme med deres bud på, hvad
de selv er bange for, altså hvordan deres eget monster ser ud, og hvordan man kan
overvinde det. Projektet afsluttes med, at eleverne fremlægger deres egne
monstre for hinanden.


Indeholder: Lærervejledning - Kæmpestor oplæsningsbog - Adgang til hjemmeside

 Tid & sted                                      Udbydes                                             Målgruppe                                          Varighed

Lokalt på skolen                                Hele året                                            1. - 3. klasse                                      11 lektioner                         

 + mulighed for inddragelse af musik og billedkunst

bottom of page