top of page

Om Folkekirkens Skoletjeneste

 

 

Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn har til formål at styrke kontakten og samarbejdet mellem folkekirken og skoler/uddannelsesinstitutioner.

Kirken går således ind i de sammenhænge, hvor skolen finder det relevant. Det er en tjeneste som kirken tilbyder skolen.

Alle tilbud er på skolens præmisser og ikke forkyndende. 

De tilbudte projekter/undervisningsforløb er gratis for lærere i Frederikshavn kommune og kan dels indpasses i den daglige undervisning, dels anvendes på temadage og i projektuger.

 

Alle undervisningsmaterialer er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets bestemmelser i forenklede fælles mål.

Folkekirkens Skoletjeneste er desuden en ressource til kristendomslæreren, hvor du udover undervisningstilbuddene kan få hjælp, inspiration og gode idéer til undervisningen.

Bestyrelsen for Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti består af:

Linda Steengaard                        Provstiudvalgets repr.        
Thomas Strauss Jensen              MR Råbjerg Sogn        
Jytte Schaltz                                 MR Abildgård Sogn      
Laila Ladefoged Thomsen        MR Torslev Sogn     
Mette Volsgaard                          Præst Skæve-Sørby Sogne    

Kontakt

Anne Hviid                                  Skolekonsulent

bottom of page