top of page

Acerca de

findes-der-en-dansk-fremtid-for-groenland.jpg

ALUU - HEJ! TAKUSS - VI SES!

I 2021 var det 300 år siden den dansk-norske missionær, Hans Egede, tog til
Grønland for at udbrede luthersk kristendom blandt efterkommerne af de
nordboere, der var taget derop i vikingetiden.
Nordboerne var dog væk, og Hans Egede mødte i stedet det arktiske folk,
inuit. Det blev til et møde mellem henholdsvis kristendom/skandinavisk kultur
og inuits religion og kultur.


Det er dette religions og kulturmøde og nogle af dets historiske
følgevirkninger, eleverne kommer til at arbejde med i projektet. Efter en kort
præsentation af de to lande og de historiske for kristendommens komme til
henholdsvis Danmark og Grønland, arbejder eleverne med
fortællingerne om Balders død, Jesu fødsel, død og opstandelse, samt
Havets Moder. Her bliver de blandt andet præsenteret for forestillinger om
skæbnetro og undergang versus opstandelse og evigt liv, samt om havet
versus himlen som det gode sted.


Som et konkret og nutidigt eksempel på et kultur- og religionsmøde sættes
der derefter fokus på julen, der er en vigtig højtid i både dansk og
grønlandsk kultur. Julens centrale indhold, set med religiøse briller, den
kristne fortælling om Jesu fødsel, men er der også spor af før-kristne
traditioner i julefejringerne? Det skal eleverne med afsæt i nyproducerede
vox-pops undersøge. Her fortæller danske og grønlandske børn om,
hvordan de fejrer højtiden.


Indeholder: Lærervejledning - Tegneserier - Adgang til hjemmeside

                             Udbydes                                      Målgruppe                                                         Varighed

                      Hele året                                      4. - 5. klasse                                                 Ca. 14 - 15 lektioner

bottom of page