top of page

Acerca de

man kan da ikke gå på vandet.jpg

MAN KAN DA IKKE 

GÅ PÅ VANDET!?

Om at læse bibelske tekster med forskellige briller

Verden tager sig forskelligt ud, alt efter hvilke briller man ser den igennem -
og sådan forholder det sig også med tekster. Vi ser og læser altid verden fra
det sted, vi selv står. Vi ser en del, mens noget andet forbliver skjult. I projektet
her præsenteres dette med brillen som metafor for forskellige synsvinkler.


Eleverne arbejder med metaforen som en erkendelseskategori, der illustrerer,
at menneskers blik og perspektiv på tilværelsen sjældent er helt ens. Metaforforståelsen
leges ind med ”brillefodbold” og andre øvelser.


De forskellige perspektiver introduceres i en nyproduceret tegnefilm, hvor
en dreng læser fortællingen om Vandringen på søen med tre forskellige briller.
Eleverne læser derefter to andre bibelske tekster med projektets briller og
undersøger om brillerne repræsenterer forskellige pointer i teksterne.


Gennem hele forløbet arbejder eleverne med en lille kasse, hvor kassens sider
repræsenterer forskellige udlægninger af et begreb eller en tekst. Kassen
indgår også i projektets kirkebesøg, hvor eleverne erfarer, at også i kirkerummet
kan ord og begreber betyde andet og mere, end det man kan se med det
blotte øje.

Projektet afrundes med en skriveworkshop designet af forfatter Mette Vedsø.


Via forskellige ord-skulpturer kommer projektets briller i spil og sættes i relation til
metaforen VEJ. Alle elever producerer tre skriftlige værker, som viser, at der også
altid er flere mulige perspektiver på tilværelsen.


Til inspiration for arbejdet findes på projektets hjemmeside to korte videoforedrag
om metaforer og forskellige måder at læse bibelske og andre tekster på med ph.d.
og sprogforsker ved Via University College, Linda Greve og dr.theol. og professor i
teologi ved Københavns Universitet, Mette Birkedal Bruun.

 

Tilmeldte lærere modtager:
- Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmat
eriale og konkrete
undervisningsforslag
- Spørgsmålskort til gruppearbejde med bibelske fortællinger
- Små kasser til illustration af forskellige synsvinkler
- Tilbud om kirkebesøg
- Adgang til projektets hjemmeside med bl.a.
tegnefilmen Oskars briller og videoforedrag

 Tid & sted                                      Udbydes                                             Målgruppe                                          Varighed

Lokalt på skolen                                Hele året                                           5. - 6. klasse                                       12 lektioner
                                                                                                                                                                     

bottom of page